• Start : 2022/08/15 22:00
  • End : 2022/08/15 23:00

𝐃𝐀𝐍𝐀𝐁𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐕𝐄𝐆𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓 | 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍 𝐅𝐋𝐀𝐌𝐄
💥 Tháng mới lại đến, luôn là những đêm party chuẩn 100% với 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐛𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬 cùng những vị khách mời cực chất lượng, tháng này này ai sẽ được gọi tên và những buổi tiệc nào sẽ xuất hiện tại 𝟓𝟏 𝐕𝐨̃ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐩 để cùng bạn “𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒕” & thăng hoa hết mình trong bầu không khí rực lửa

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : [email protected]