+84908160908 info@thienhi.com.vn
//thienhi.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/1-1-of-1-3.jpg

BIOGRAPHY

DJ Thien Hi is one of the big names in the DJ in Vietnam. Possessing 20 years of experience, he has played music in most of Vietnam's hottest club, as well as attended many music events like NEW INVASION, ESCAPE MUSIC FESTIVAL, RAVOLUTION MUSIC FESTIVAL, ARMADA NIGHT VIETNAM, TRANCE FAMILY VIETNAM....

He also has a huge influence with the introduction of ASIADANCETV - a media ad play ground for the electronic music community.

DJ Thien Hi is also Co-Founder, the organizer of the event chain like NEW INVASION Beach Party, Hi Canabeach PARTY with the participation of top artists in Vietnam and worldwide.

Nguyen Duc Thien

CEO/Founder  Asiadancetv & Okvinahouse

//thienhi.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/gold-e1543924746729.png

TOUR DATES

https://thienhi.com.vn/wp-content/uploads/2022/08/TOURDATE-9.2022-16x9-1-1920x1080.jpg

PODCAST

GIGS


47 Club

September 20, 2022 / 08:00 /

  Về với Buôn Mê – chúng ta cùng cà vào chỗ phê nào những người anh em! Tối mai – cùng chơi tới giọt cuối cùng luôn nha 47 ơi! #ThienHi #Vinapenthouse

B21 Bar

September 16, 2022 / 08:00 /

𝐁𝟐𝟏 𝐂𝐔𝐈𝐒𝐈𝐍𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐒: 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐉 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐍 𝐇𝐈 𝐱 𝐌𝐀𝐘𝐁𝐀𝐂𝐇 𝐱 𝐑𝐄𝐙𝐎𝐗 𝐟𝐭. 𝐌𝐂 𝐏𝐅𝐈𝐕𝐄 & 𝐌𝐂 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐓𝐄𝐑 | 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲-𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲, 𝐒𝐞𝐩 𝟏𝟓-𝟏𝟖𝐭𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝑯𝒂𝒏𝒅𝒔 𝒖𝒑, 𝒉𝒂𝒏𝒅𝒔 𝒖𝒑𝒑𝒑 Các bạn đã sẵn sàng sốt xình xịch với chuỗi đại tiệc âm nhạc điện tử đỉnh cao của Đà Lat chưa Cùng chào đón các vị khách […]