• Start : 2023/10/28 08:00
  • End : 2023/10/28 23:00

Chờ đợi một đêm đáng nhớ tại Sea Lounge Phan Rang vào ngày 28 tháng 10 này . Hãy đến và thổi bùng không gian cùng Thien Hi’ nha’.

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com