• Start : 2023/07/08 08:00
  • End : 2023/07/08 23:00

Đêm nhạc đặc biệt vào cuối tuần này tại ROYAL CLUB, Một chương trình mới cùng với sự trãi nghiệm âm nhạc tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng bánh quẫy cùng với tất cả mọi người. Đến và cháy hết mình cùng Hí nhá

#ThienHi #Trance #Vinapenthouse #House

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : [email protected]