• Start : 2022/07/08 08:00
  • End : 2022/07/09 18:00
88 CLUB – LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO CÁC CUỘC VUI CÙNG BẠN BÈ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA MÌNH ⭐
🌃 𝐊𝐡𝐢 𝐦𝐚̀𝐧 đ𝐞̂𝐦 𝐛𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐮́𝐜 𝐀𝐞 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐨̂̀, 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐨̛𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢…𝐆𝐞́𝐭𝐆𝐨̂ 💃🏻

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)908160908
Email : djthienhi.official@gmail.com