• Start : 2022/05/11 08:00
  • End : 2022/05/11 23:00

Quảng Ngãi mình ơi! Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ!?

Nhớ thương nhau thì tối nay nhậu một chầu cho say ?

#Vinapenthouse #ThienHi

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com