• Start : 2023/04/21 08:00
  • End : 2023/04/21 23:00

𝗢𝗦𝗟𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗦: 𝗚𝗨𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗝 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗡 𝗛𝗜 | 𝗙𝗥𝗜𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟭.𝟬𝟰

𝗧𝗛𝗜𝗘𝗡 𝗛𝗜 in da house!!!
Không cần nhiều lời giới thiệu cho DJ phù thủy đáng kính và đầy tài năng trong việc sáng tạo lại trên những bản hit dường như đã bắt đầu trở nên chán tai một cách ấn tượng và mới mẻ nhất.

Cùng đổi gió với những bản nhạc remix trendy nhất trên các BXH âm nhạc hiện nay dưới sự dẫn dẫn của người anh 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗡 𝗛𝗜 vào 𝗧𝗵𝘂̛́ 𝟲, 𝟮𝟭.𝟬𝟰
Cuối tuần này sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn!
_____________________________________
𝗧𝗛𝗜𝗘𝗡 𝗛𝗜 in da house!!!
There’s no need for much introduction for the respectful and talented wizard DJ who has been creating on hit tracks that seem to have become boring to the ears.

Let’s switch things up with the trendiest remixes on the current music charts under the guidance of our big brother 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗡 𝗛𝗜 on 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆, 𝟮𝟭𝘀𝘁 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹
This weekend will be a lavish party!
____________________
𝗢𝗦𝗟𝗢 – 𝗢𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 | 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗢𝗻
𝗔𝗗𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦: 𝟯𝟴-𝟰𝟮 𝗡𝗮𝗺 𝗞𝘆 𝗞𝗵𝗼𝗶 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗮, 𝗗𝟭, 𝗛𝗖𝗠𝗖
𝗛𝗢𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘: 𝟬𝟵𝟯 𝟳𝟬𝟯 𝟭𝟭 𝟳𝟳
𝗠𝗢𝗡𝗗𝗔𝗬 – 𝗦𝗨𝗡𝗗𝗔𝗬 | 𝟭𝟬𝗣𝗠 𝘁𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘁𝗲
𝗙𝗶𝗻𝗱 𝘂𝘀 𝗼𝗻 𝗧𝗿𝗶𝗽𝗮𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿: https://bit.ly/OSLOClubSaigon
#OSLO #OSLOCLUB #ADM
#DJTHIENHI

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)908160908
Email : djthienhi.official@gmail.com