• Start : 2024/03/28 08:00
  • End : 2024/03/28 23:00


Đến với buổi biểu diễn của Hí vào ngày 28/3 tại New Phương Đông Đà Nẵng, bạn sẽ không chỉ làm mới không gian nhảy mà còn làm mới cả đôi giày của mình!”
#ThienHi #OFM

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com