• Start : 2023/12/09 08:00
  • End : 2023/12/09 23:00

Ông già noel HAVEN-HOHO đang trên đường đến quẫy và đích thân phát quà cho các AE tại số 2 Hoàng Văn Thụ rồi nha.
Cùng đi nhận quà kèm bữa tiệc siêu khổng lồ nào!!!
??? ??? ????? ??? ??? ????? ?????
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉
? ??? ????? ???? ?
? 0923.63.63.63
? ??̂́ ?, ???̀?? ??̆? ???̣, ??̂̀?? ??̀??, ??̉? ???̀??

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com