• Start : 2023/02/18 08:00
  • End : 2023/02/18 23:00

😎Quẫy đã điểm, các dân chơi chỉ cần nhấn nút “PLAY & HEY” và sẵn sàng lên đỉnh Phanxipang thôi🔥 còn lại cứ để 𝐇𝐀𝐕𝐄𝐍 lo từ A tới Z luôn nhé!!!

🎶Đất chật người đông, nhanh tay book VIEW cực chất để tham dự bữa tiệc “Cuối tuần cuồng nhiệt” cùng 𝐇𝐀𝐕𝐄𝐍 ngay thôi nào!
𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐍𝐄𝐖 𝐇𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐂𝐋𝐔𝐁?
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉
💎 𝐍𝐄𝐖 𝐇𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐂𝐋𝐔𝐁 💎
💠 0923.63.63.63
💠 𝗦𝗼̂́ 𝟮, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗩𝗮̆𝗻 𝗧𝗵𝘂̣, 𝗛𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗕𝗮̀𝗻𝗴, 𝗛𝗮̉𝗶 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴
💠 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@newhavenclub
💠 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://youtube.com/channel/UChftjLFaYblyUM64zs52Pr

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)908160908
Email : djthienhi.official@gmail.com