• Start : 2024/03/15 08:00
  • End : 2024/03/15 23:00

??̀?? ???̆?? ??? ??̉? ??́? ??̛́? ??̣̆? đ?̂?
“??????? & ????? “??̉? ??????????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
????̂̃? ??̛̣ ???̣̂? ?̂? ???̣?
??/???????? ????̣̂? ??́ & ??????

???? ??́? ??̂? ?ℎ??̣̂? ??́ & ????? ???̂? đ?̛?̛̣? ?ℎ?̆́? ??̛́? ?ℎ?̛ ?ℎ?̛̃?? ?? ??̣? ??̣̂?, đ?̆̉?? ??̂́? ℎ?̀?? đ?̂̀? ??̣? ???̣̂? ??? ….
??̛́? ℎ?̣? ??̃ đ?? đ?̂́? ?ℎ? ??́? ??̣? ??̣̂? đ?̂? ?ℎ?̣? ??̀?? ?ℎ?́? ??̀ ?ℎ?̛̃?? ??́? ????? ???̂? ?̛? đ?̃?????
? ????? ???̂? ?????̂́? ??̣?
?????? 10 ????? ???? : 799?
?????? 20 ????? ???? : 1599?
?????? 50 ????? ???? : 3899?

☎️ Hot line : 0528.216.216
Địa chỉ : 2/16 Võ Nguyên Giáp – P. Vĩnh Niệm – Lê chân – Hải Phòng

 

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com