• Start : 2022/04/27 08:00
  • End : 2022/04/29 18:00

Yêu ThienHi thì không cần Lí do
Yêu ThienHi chỉ cần tới LIDO là đủ ?

Nhưng nhớ đến chuẩn ngày 27.04 đó!!!

#VinapentHouse #ThienHi

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com