• Start : 2022/09/08 08:00
  • End : 2022/09/08 23:00
LAM KINH CLUB DISCOTHEQUE
UPDATE SHOW
NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2022
🌺Chắc hẳn chúng ta đã không còn xa lạ gì với 𝐭𝐚̀𝐢 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 mà 𝗗𝗷 𝗧𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗛𝗶́ đem lại cho khán giả Thanh Hóa
💫💫Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐞̂𝐦 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̣̂𝐜 đ𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝗗𝗷 𝗧𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗛𝗶́ và 𝗻𝘂̛̃ 𝗰𝗮 𝘀𝗶̃ 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗩𝘂̃ 𝗣𝗵𝘂̣𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗲̂𝗻.
🎺 𝗩𝘂̃ 𝗣𝗵𝘂̣𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 sở hữu 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐚́𝐭 𝐜𝐚́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̣𝐜,cũng là 1 trong những thí sinh tiềm năng nhất bước ra từ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐓𝐡𝐞𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟖…Cô ca sĩ trẻ 𝗩𝘂̃ 𝗣𝗵𝘂̣𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 (Rainie P) đã dần 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐯𝐚̀ 𝐅𝐚𝐧 𝐡𝐚̂𝐦 𝐦𝐨̣̂.. Cũng như 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 và 𝗢𝗦𝗧 𝗰𝘂̉𝗮 𝗚𝗮́𝗶 𝗚𝗶𝗮̀ 𝗟𝗮̆́𝗺 𝗖𝗵𝗶𝗲̂𝘂 𝟮.
🥁Mời các bạn cùng 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 mà 𝗩𝘂̃ 𝗣𝗵𝘂̣𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 đã hợp tác chung với 𝗗𝗷 𝗧𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗛𝗶́ :
🌀𝐁𝐨𝐨𝐦 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐤𝐚
🌀𝐇𝐨𝐧𝐠𝐊𝐨𝐧𝐠 𝟏
🚧𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 đ𝗲̂𝗺 8/9/2022 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗵𝗮̃𝘆 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼̛̀ đ𝗼̛̣𝗶 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗲̂𝗺 𝗮̂𝗺 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 đ𝗼̣̂𝗰 đ𝗮́𝗼 𝘀𝗲̃ đ𝗲𝗺 𝗹𝗮̣𝗶 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗺𝗼̛́𝗶,đ𝗼̣̂𝗰 𝗹𝗮̣ đ𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼̛̀ đ𝗼̛̣𝗶 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗼̛̉ 𝗽𝗵𝗶́𝗮 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 …!!!
====================+
🚀 🅐🅡🅔 🅨🅞🅤 🅡🅔🅐🅓🅨 🚀
☎️:𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 : 0972726996
🏤 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 : 30 Đại Lộ Lê Lợi – Phường Đông Hương – Thành Phố Thanh Hóa

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : [email protected]