+84908160908 info@thienhi.com.vn

  • Start : 2022/05/13 08:00
  • End : 2022/05/13 23:00

⚜️𝐊𝐘𝐎𝐓𝐎 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐋𝐎𝐔𝐍𝐆𝐄 𝐐𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐎𝐍 ⚜️
⚜️𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐒𝐓 – 𝐃𝐉 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐍 𝐇𝐈 ⚜️ 𝟏3.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟐⚜️
💥This Friday, Kyoto Quy Nhon promises to bring you a huge surprise. That is the presence of the “saint scrub” 𝑻𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑯𝒊́. One of the famous DJs with many good songs like The crowded leaves, Em! Hanoi street, Dad told me,…
💃 After many years of fighting at famous bars and clubs such as Top TV Club, VMC Community, Lido Lounge,… Surely, he will take the audience away from deep emotions with the DeepHouse track melody to the audience. to the explosive, fiery part on the powerful, energetic rhythms of Trance music.
🎉 Let’s go to the 𝑡𝑜𝑝 with Kyoto!
– — – — – — – –
🤟 𝑇ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎́𝑦 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐷𝐽 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐻𝑖́
💥 Thứ 6 này, Kyoto Quy Nhon hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ cực kỳ lớn. Đó là sự góp mặt của “thánh chà đĩa” 𝑻𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑯𝒊́. Một trong những DJ nổi tiếng với nhiều ca khúc hay như Chiếc lá mà đông, Em ơi! Hà Nội phố, Ba kể con nghe,…
💃 Với nhiều năm chinh chiến tại khắp các bar, club nổi tiếng như Top TV Club, VMC Community, Lido Lounge,… Chắc chắn, anh sẽ đưa khán giả đi từ những cảm xúc sâu lắng miên man bởi giai điệu track Deep House cho đến phần bùng nổ, cháy lửa trên những tiết tấu mạnh mẽ, năng lượng của dòng nhạc Trance.
🎉 Quẩy tới bến cùng KYOTO thôi nào!
– – – – – – – – – – – – – – – –
✈︎ 𝙆𝙮𝙤𝙩𝙤 𝙌𝙪𝙮 𝙉𝙝𝙤𝙣
📞 𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0763 736 345
⛩ 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀: 07 𝘓𝘦 𝘋𝘶𝘢𝘯, 𝘓𝘺 𝘛𝘩𝘶𝘰𝘯𝘨 𝘒𝘪𝘦𝘵, 𝘘𝘶𝘺 𝘕𝘩𝘰𝘯
— – — – — – — – — – —
Các chi nhánh khác:
✈︎ 𝙆𝙮𝙤𝙩𝙤 𝙇𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚 𝘿𝙤𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙞
📞 𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 078 788 8333
⛩ 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 82 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘏𝘶𝘶 𝘊𝘢𝘯𝘩 , 𝘏𝘢𝘪 𝘋𝘪𝘯𝘩 , 𝘋𝘰𝘯𝘨 𝘏𝘰𝘪 , 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘉𝘪𝘯𝘩
✈︎ 𝙆𝙮𝙤𝙩𝙤 𝘿𝙖 𝙉𝙖𝙣𝙜
📞 𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 076 998 3456
⛩ 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀: 202 𝘉𝘢𝘤𝘩 𝘋𝘢𝘯𝘨 , 𝘏𝘢𝘪 𝘊𝘩𝘢𝘶 , 𝘋𝘢 𝘕𝘢𝘯𝘨
✈︎ 𝙆𝙮𝙤𝙩𝙤 𝙇𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚 𝘿𝙖 𝙇𝙖𝙩
📞 𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 077 972 6888
⛩ 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 167 3/2 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵, 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘵, 𝘓𝘢𝘮 𝘋𝘰𝘯𝘨