• Start : 2023/06/10 08:00
  • End : 2023/06/10 23:00

Vào ngày 10/6/2023, mời cả nhà mình đến và cùng tham gia vào đêm diễn đặc biệt của Hí tại H&H Club 02 HOLLAND STREET – SHEFFIELD ( S1 4NL ). Hứa hẹn những bản nhạc đầy sôi động và những con beat cực high sẽ làm cho bạn không thể quên đêm nhạc này. Đến và cháy hết mình cùng với Hí nhá

#ThienHi #Trance #Vinapenthouse #House

 

 

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com