• Start : 2022/04/02 19:00
  • End : 2022/04/03 04:00

𝐇𝐚𝐍𝐨𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 | 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐧𝐇𝐢
𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞 | 𝟕 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬
𝐒𝐀𝐓 | 𝟎𝟐.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟐

Rất lâu rồi, ThienHi giờ mới có dịp quay trở lại thủ đô để gặp lại những người anh em của mình. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi chuyến đi lần này mang theo một điều vô cùng đặc biệt.

𝐋𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧, ThienHi sẽ chơi một set dài 𝟕 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 – 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞 vào ngày 𝟎𝟐.𝟎𝟒 tới đây tại On Top Sky – Hà Nội. ThienHi tin rằng đây sẽ là môt chương trình đặc biệt khi chúng ta đều dành cho nhau những điều chưa từng.

Đã đến lúc thổi bùng lên những đam mê mà lâu nay chúng ta đều phải giấu kín. Hẹn gặp lại mọi người trong một đêm nhạc hết nước chấm!!

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)908160908
Email : djthienhi.official@gmail.com