• Start : 2023/08/26 08:00
  • End : 2023/08/26 23:00

 

??HOT NEWS ??.

??Mọi người nhanh tay book vé ?️ để dc giá ưu đãi ak. Đồng thời lần nay Dj Thiện Hí sẽ làm tặng riêng cho quý ace 20 usb non stop Vietmix. 10 group đầu tiên đặt mua 10 vé sẽ được tặng 1 usb/ 1 nhóm và 10 usb còn lại sẽ được tặng randoms trong show ak ??

Hẹn gặp quý khách thân yêu vào t7 tuần sau ngày 26/8.

For booking :
Tuấn Anh : 0730 9999 989
Book trước : £60
Tại cổng. : £70
VIP. :£80
Super VIP. : £85

 

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com