• Start : 2022/07/07 08:00
  • End : 2022/07/07 23:00

Cứ đi tới đi lui Đà Nẵng hoài như này bao giờ không chứ!

Biết làm sao khi anh em cứ yêu Hi quá thì Hi lại phải chiều anh em hết nấc thôi ?

#ThienHi #Vinapenthouse

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : djthienhi.official@gmail.com