• Start : 2022/11/13 08:00
  • End : 2022/11/13 23:00

🔥🔥🔥 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐀̆𝐍 𝐂𝐇𝐎̛𝐈 #𝟏 – 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐇𝐈́ & 𝐓𝐈𝐋𝐎 🔥🔥🔥

🪩 𝑨̆𝒏 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒊𝒏 𝒅𝒂 𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒂̆𝒏 𝒄𝒉𝒐̛𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊

💃 Chương trình đáng mong chờ nhất 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏 tại 𝐂𝐮̛̉𝐮 𝐕𝐢̃ 𝐇𝐨̂̀ – 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄: 𝐀̆𝐧 𝐜𝐡𝐨̛𝐢#𝟏

🪩 Ở ngôi nhà hạnh phúc 𝟐𝟒 𝐓𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐚̉𝐧, chúng tôi định nghĩa ăn chơi là những người sành điệu nát riệu yêu đời thích làm lố. Và 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄: 𝐀̆𝐧 𝐜𝐡𝐨̛𝐢#𝟏 sẽ nịnh tai những kẻ sành điệu này thứ 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 đỉnh kao nức lòng khán giả yêu nước, được khai sinh bởi những người con tài ba của mẹ Âu Cơ, niềm tự hào quê cha đất tổ, đi khắp thế giới không nhạc gì bằng 𝐕𝐈𝐍𝐀𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 🕺💃🪩

🤘🏻 Dắt tay nhau đi ăn chơi cùng 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐇𝐈́ và 𝐓𝐈𝐋𝐎 ngay thôi 😈

#cuuviho #streetwear #hiphop #rap #culture #24tongdan #hanoi #lifestyle #nightlife #hiphopculture #music #dj #dancer #club #nightclub #oldquarter #walkingstreet
•••••••••••••••••••••••••••
🥇 CỬU VĨ HỒ – The best hiphop culture space in Hanoi 🥇
• Address | 24 Tong Dan street, Hoan Kiem, Hanoi
• Hotline | 0923.65.2424
Tiktok: https://www.tiktok.com/@cuuviho24tongdan?_t=8UqxPA8VnHN&_r=1
Instagram: Cuuviho_24tongdan

 

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : [email protected]