• Start : 2022/09/20 08:00
  • End : 2022/09/20 23:00

 

Về với Buôn Mê – chúng ta cùng cà vào chỗ phê nào những người anh em!

Tối mai – cùng chơi tới giọt cuối cùng luôn nha 47 ơi!

#ThienHi #Vinapenthouse

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)931451386
Email : [email protected]