+84908160908 info@thienhi.com.vn

  • Start : 2022/05/14 13:00
  • End : 2022/05/14 23:00
⚜️ 𝐍𝐔𝐍𝐀 𝐱 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐒𝐓 – 𝐃𝐉 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐍 𝐇𝐈 ⚜️
𝟏𝟒.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟐
🤟 𝐶ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐷𝐽 𝑇ℎ𝑖𝑒𝑛 𝐻𝑖 𝑎𝑡 𝑁𝑢𝑛𝑎 𝐷𝑎 𝑁𝑎𝑛𝑔, 𝑙𝑒𝑡’𝑠 𝑔𝑜!!!
💥This Saturday, Nuna Danang promises to bring you a huge surprise. That is the presence of the “saint scrub” 𝑻𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑯𝒊́. One of the famous DJs with many good songs like The crowded leaves, Em! Hanoi street, Dad told me,…
💃 After many years of fighting at famous bars and clubs such as Top TV Club, VMC Community, Lido Lounge,… Surely, he will take the audience away from deep emotions with the DeepHouse track melody to the audience. to the explosive, fiery part on the powerful, energetic rhythms of Trance music.
🎉 Let’s go to the 𝑡𝑜𝑝 with 𝑵𝒖𝒏𝒂!
– — – — – — – –
🤟 𝑇ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎́𝑦 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐷𝐽 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐻𝑖́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑁𝑢𝑛𝑎 Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔, 𝑔𝑒́𝑡 𝑔𝑜̂!!!
💥 Thứ 7 này, Nuna Đà Nẵng hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ cực kỳ lớn. Đó là sự góp mặt của “thánh chà đĩa” 𝑻𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑯𝒊́. Một trong những DJ nổi tiếng với nhiều ca khúc hay như Chiếc lá mà đông, Em ơi! Hà Nội phố, Ba kể con nghe,…
💃 Với nhiều năm chinh chiến tại khắp các bar, club nổi tiếng như Top TV Club, VMC Community, Lido Lounge,… Chắc chắn, anh sẽ đưa khán giả đi từ những cảm xúc sâu lắng miên man bởi giai điệu track DeepHouse cho đến phần bùng nổ, cháy lửa trên những tiết tấu mạnh mẽ, năng lượng của dòng nhạc Trance.
🎉 Quẩy tới bến cùng 𝑵𝒖𝒏𝒂 thôi nào!
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧
𝙽𝚞𝚗𝚊 𝙲𝚕𝚞𝚋 𝙻𝚘𝚞𝚗𝚐𝚎 𝚃𝚑𝚎 𝟷𝚜𝚝 𝙼𝚞𝚜𝚒𝚌 & 𝙰𝚛𝚝 𝙲𝚕𝚞𝚋 𝙻𝚘𝚞𝚗𝚐𝚎 𝚘𝚏 𝙳𝚊 𝙽𝚊𝚗𝚐 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚕𝚒𝚏𝚎
💫 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/nuna_lounge/
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠: 𝟎𝟕𝟔 𝟗𝟗𝟖 𝟑𝟒𝟓𝟔
📍 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟏𝟎𝟎 𝐘𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐢, 𝐇𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚𝐮, 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠
#NunaClubLounge #ENTgroup #QEntertainment #QEnt